Skip to main content

#Klimastreik am 20. September: Zusammen mit Fridays for Future auf die Straße!

Artık harekete geçme zamanıdır : Biz, iklim dönüşümünden yanayız !

24 Eylül 2021 günü ,Küresel iklim grevi için, “Fridays for Future” ile, sokaklara çıkalım!

İklim krizini ve türlerin küresel olarak yok olmasını engellemek ve Paris Anlaşması'nın “1,5 derece sınırına “ uyabilmek için, şimdiden harekete geçmeliyiz. Ülkeyi yöneten Büyük Koalisyon, bugüne kadar milyonlarca insanın sokaklardaki protestolarına, yarım-gönül tepki verdi.                                                   Bu duyarsızlıĝı, ancak genel seçimlerdeki tercihlerimizle değiştirebiliriz.                                                                               Sokakları, yeniden doldurarak; hep birlikte iklim sorununu, seçimlerin ana konusu haline getirecek ve 26 Eylül'de iklimi, kararlılıkla koruyacak olanlar için oy kullanacağız.

Almanya Federal seçimlerinde, bizim oyumuzu isteyen herkes;  gelecek nesillerin özgürlüğünü korumalı, “iklim krizi çözümünü” önemini büyük bir fırsat olarak kavramalı; toplumumuzu daha modern, daha demokratik ,daha  adil hale getirmek için - milyonlarca insana, “daha iyi iş ve daha iyi bir yaşam için” seferber olmalıdır.

Gelecek hükümetten bu nedenle şunları talep ediyoruz:

  • En geç 2030'a kadar kömür enerjisinden çıkın ve insanların, kömür yüzünden, evlerini-yurtlarını kaybetmemelerini sağlayın.
  • 2030 yılına kadar, Yenilenebilinir Enerji; ‘çevresel ve sosyal olarak‘ kabul edilebilir bir şekilde, brüt elektrik tüketimi en az yüzde 80 seviyesine çıkarılmalıdır. Enerji tasarrufu için, önlemler zorlanmalı ve alternatif olarak, örneĝin yeşil hidrojen gibi, fosil gaza yatırım yapılmalıdır.
  • Cezbedici bir yerel toplu taşımacılıĝa ve bisiklet altyapısına yatırım yapılmalı, tüm yeni otoyol projeleri durdurulmalı ve otomobillerde yanmalı motorların- trafiĝe çıkma izinlerinin sonlandırılması için-  ‘sosyal ve  kabul edilebilir’ kesin bir tarih belirlenmelidir. Bizim önerimiz, bu tarih, 2030'dan önce olmalıdır.
  • Üreticiler için, -uygun fiyatlarla- iklim ve çevre dostu tarım için olduĝu gibi; türlere ve sahaya uygun hayvancılık desteklenmelidir. Ayrıca devlet destekli tarım ; ağırlıklı olarak ekolojik hizmetlere bağımlı kılınmalıdır.
  • Ekonominin, ‘sosyo-ekolojik dönüşümüne ’ hemen başlanarak, iklime zararlı ekonomi dallarını daha fazla sübvanse etmek yerine, iklim dostu teknolojilere ve süreçlere yatırımlar yapılmalıdır.
  • Elektrik, barınma, gıda ve ulaşımın ; iklim dostu ve aynı zamanda herkes için, ‘uygun fiyatlı ve ödenebilir ‘ olması için;  iyi ücretlerin sağlandıĝı ve verildiĝi, dayanışmacı bir sosyal devlet yaratılmalıdır.
  • Küresel Güney'deki ’iklim adaleti için sorumluluk’ üstlenilmeli ve Almanya, iklim finansmanını, 2025 yılına kadar en az iki katına çıkarılmalıdır.
  • CETA ve AB-Mercosur gibi, iklime zararlı anlaşmalara karşı tavır alınmalı,, özel tahkim mahkemeleri reddedilmeli ve mümkün olduğu kadar çok AB ülkesiyle birlikte, fosil yakıt santrallarının, holdingler vasıtasıyla kapatılmasına karşı; onların tahkim mahkemelerinde dava açmalarını mümkün kılabilecekleri, Enerji Charta Anlaşması'ndan çekilinmelidir.

 

 

 

 

 

 

Bu taleplerimiz için;  24 Eylül 2021 Cuma günü, Fridays for Future ile birlikte, ülke çapında sokaklara çıkacaĝız. Bize, sen de Katıl !

Enfeksiyonun o günkü durumuna göre, zorunluysa; protestomuzu maske ile ve mesafe koruyarak yapacaĝız. Toplumun her kesiminden insanların katılımıyla düzenlenen, bu renkli protesto ile, partilere açıkça şunu söylüyoruz: “Biz bu yıl en sonunda , iklim korumasını ciddiye alan bir hükümet seçeceĝiz”.  Herkes için, iyi bir gelecek için,  siz de orada olun!

#FridaysForFuture