Skip to main content

#Klimastreik am 20. September: Zusammen mit Fridays for Future auf die Straße!

Tam da şimdi: Kömüre son verelim, iklimimizi koruyalım !

Fridays for Future Hareketi ile beraber sokaklara çוkıyoruz !

Sadece Corona krizi deĝil, ,özellikle iklim krizi de bize meydan okuyor : Ormanlar, kuraklıktan ölüyor, sıcak hava dalgası tüm Avrupa'yı felç ediyor ve Küresel Güney'de milyonlarca insan ; kuraklıklar, fırtınalar ve seller nedeniyle yaşamsal dayanaklarını kaybediyor. Kuzey Kutbu’nda bile suhulet, 38 derecelere dayandı. Korona krizinde olduĝu gibi; Federal Hükümet artık bilime kulak vermeli ve sonunda bu doĝrultuda kararlı davranmalıdır.
Bu güz dönemi, bunu gerçekleştirmek için bize iyi fırsatlar sunmaktadır, çünkü Ekim ayındaki AB zirvesinde, Paris iklim anlaşmasına katkı olarak, Avrupa‘nın  iklim hedefleri hakkında bir karar verilecektir. AB dönem başkanı olan Almanya, AB devletlerinin, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını, en az yüzde 65 azaltmaya karar verilmesini de sağlamaktan sorumludur.

Bunlar yapılırken, o noktaya kadar atılan her ciddi adımın, zaten zorlu ve zorunlu bir hedef olduğunun farkında olmalוyוz. Yapacaĝוmוz her katkו ve davranוş,  yanlוzca küresel sıcaklığın, kritik 1.5 derece eşiğini aşmamasını sağlamak için olmalıdır. 1.5 derecelik sınırının üzerinde iklim krizi ,son derece büyük bir tehlike arzeder ve daha da kalıcılaşוr.. İklim krizi; daha şimdiden adaletsizlikleri arttırmakta  ve bu durum, özellikle Küresel Güney'de küresel ısınmadan en az payı olanları,  daha da aĝır etkilemektedir.

Federal hükümet artık ev ödevini yapmak zorundadır. Yoksa bir hedef alınan bu 1,5 derecelik sınır ;  yenilenebilir enerji kaynaklarının genişlemesindeki mevcut tıkanıklıklar nedeniyle ve de Almanya'da kömürden kurtuluşun, ancak 2038'den sonraya bırakılması dolayוsוyla,  bir türlü yerine getirilemez.  

Bugüne kadarki binlerce protestoyla açıkça şunu ortaya koyuyoruz: Büyük koalisyonun son kömür yasası;  kömür konusundaki toplumsal ayrılıklarו uzlaştırmıyor. Önümüzdeki yıl yapılacak Federal Meclis seçimlerinde, kim  bizim oyumuzu istiyorsa, en geç 2030 yılına kadar kömürden ayrılması gerekir. Bugün Rheinland'daki köylerde, Lausitz’de  ve dünyanın dört bir yanındaki insanların, kömür için evlerinden; yurtlarından olmalarına izin vermeyeceğiz. Enerji dönüşümü için, yenilenebilir enerjinin büyük oranda genişletilmesine, 2030 yılına kadar en az yüzde 75'lere gelmesine hemen şimdi  ihtiyacımız var.

Corona ekonomik yardımı ile, Federal hükümet çok para harcıyor. İklime zarar veren endüstriler için “devlet yardımı” yerine, artık iklim krizi açısından ekonomide ;  sosyo-ekolojik bir dönüşüm gerekmektedir. İklimin korunması ve sosyal adalet; tüm yatırımların temel taşları olmalıdır.

İklim politikasוnda, üstesinden gelinmesi gereken güçlükler ; bize sosyal sorunları yeniden düşünme ve herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi oluşturma fırsatı sunmaktadır. Elektrik, konut , yiyecek ve sosyal hareketliliğin, iklim dostu ve herkes için uygun ve  ödenebilir olduğu ; karşılוklו dayanışmaya dayalı “sosyal  bir devlet” istiyoruz.

İklim aktivistleri, çevre insiyatifleri, ve sosyal dernekler olarak ; güçlü bir Avrupa Birliĝi“  iklim hedefleri“  için ,  2030'da“ kömürden çıkış“ için ve  „sosyo-ekolojik dönüşümler“ için ;  25 Eylül Cuma günü ülke çapında sokaklara çıkacağız.

Friday for Future Hareketi‘nin arkasında  ve onların, dünyanוn pek çok yerinde de düzenledikleri  Eylem Günü’ne,  -korona kurallarına  uygun, yani  maskeli ve mesafeli -   birlikte katılacaĝız.

Küresel ısınmayı durdurmak için öğrencilerin talepleri ve protestoları  önemli ve  gereklidir.
İklim krizinin olmadığı bir gelecek için ;  Sen de  orada ol !..