Skip to main content

Kom op 15 september 2023 naar de klimaatstaking van Fridays for Future

Bosbranden, watertekorten, droogte: we bevinden ons midden in een klimaatcrisis. Deze zomer heeft de crisis zich overal kenbaar gemaakt -- en kwetsbare mensen worden het hardst getroffen. Maar in plaats van ons te beschermen tegen de klimaatcrisis is de zelfverklaarde Duitse ‘klimaatkanselier’ Olaf Scholz (SPD) van plan een van de belangrijkste mechanismen voor klimaatbescherming, de Climate Protection Act, te ondermijnen. Hij staat coalitiepartij FDP toe om doeltreffende maatregelen op de lange baan te schuiven en te blokkeren. En terwijl de coalitieregering vooral met zichzelf bezig is, zijn tabloids zoals Bild, aangemoedigd door de CDU/CSU, dag in dag uit bezig de maatschappij  verder te verdelen door angst te zaaien voor de klimaatbeschermingsmaatregelen die we zo dringend nodig hebben.

We mogen de dwarsliggers en angstzaaiers deze strijd niet laten bepalen. Na het zomerreces moet de regering dringend vooruitgang boeken. De afgelopen jaren hebben we alleen maar vooruitgang geboekt op het gebied van klimaatbescherming wanneer honderdduizenden burgers de regering overtuigden. Daarom zullen we op vrijdag 15 september de handen ineenslaan met Fridays for Future en samen de straat opgaan voor een nationale klimaatstaking. Op honderden plaatsen zullen mensen van alle leeftijden en met uiteenlopende achtergronden samenkomen om te protesteren. Ze zullen eisen dat de regering beleid uitstippelt dat klimaatbescherming en sociale rechtvaardigheid verenigt, en dat politici hun internationale verantwoordelijkheid opnemen en consequent vervullen.

We eisen dat de federale overheid:

  • de Klimaatbeschermingswet versterkt door bindende doelstellingen per sector vast te leggen, inclusief de hoeveelheid CO2-uitstoot die elk jaar beperkt moet worden.
  • steenkool, gas en olie sneller uitfaseert. Er zijn ook meer inspanningen nodig om energie te besparen en over te schakelen naar emissievrije energiebronnen. Fossiele brandstoffen mogen wereldwijd niet langer worden ingezet, en fossiele projecten in het buitenland mogen niet meer gepromoot worden.
  • een fundamentele mobiliteitswijziging invoert. In plaats van miljarden te investeren in nieuwe snelwegen moeten betere alternatieven voor auto’s de prioriteit krijgen. Daarbij hoort de bus- en treindienstverlening en een veilige fietsinfrastructuur, zowel in steden als op het platteland, en een nationaal sociaal ticket voor openbaar vervoer zodat het voor iedereen beschikbaar is. Verder moeten subsidies die schadelijk zijn voor het klimaat, zoals het onrechtvaardige privilege van bedrijfswagens, worden beëindigd. Ook moet er een snelheidsbeperking komen.
  • de lasten voor mensen met lage inkomens verlicht met de beloofde klimaatbonus. Hogere CO2-prijzen, het heffen van belastingen op de winst gemaakt met de verkoop van fossiele brandstoffen en hogere belastingen voor de extreem rijken zouden bijdragen aan een eerlijkere verdeling van de lasten. Dat zou ook sociale rechtvaardigheid bevorderen en een cruciale manier zijn om de opkomst van radicale extreemrechtse ideologieën tegen te gaan.
  • de steun voor landen in het Globale Zuiden verhoogt. Die landen zijn de grootste slachtoffers van de klimaatcrisis, en het is essentieel dat ze deze crisis op een doeltreffende manier kunnen bestrijden. Duitsland moet zijn verantwoordelijkheid opnemen voor zijn rol in de klimaatopwarming en zo snel mogelijk financiering beschikbaar maken om de schade die de klimaatcrisis in het Globale Zuiden aanricht, aan te pakken.

We eisen dat de regering zich houdt aan de klimaatdoelstellingen die ze toegezegd heeft. Daarvoor moeten we allemaal, jong en oud, samen de straat opgaan. Sluit je op 15 september bij ons aan en doe mee met een internationale staking van Fridays for Future in je buurt.

#FridaysForFuture
#EndFossilFuel

#Klimastreik1509

 

© Björn Obmann / BUNDJugend Berlin